تبدیل قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر به قرارداد دائم

دائم کاری بعد از 4 سال رابطه کاری کارگر با کارفرما، آیا این قانون برای شرکت متبوع بنده که ارائه خدمات اینترنتی و نرم افزاری می کند و در حال حاضر نزدیک 8 نفر از کارمندان وی قرارداد بیشتر از 4 سال دارند هم صدق می کند؟ یا اینکه هنوز این قانون جاری نشده است یا نیاز به تفسیر دارد؟ با تشکر؟ کار شما جنبه مستمر دارد و جنبه غیر مستمر ندارد و نیازی به بستن قرارداد برای سال دوم به بعد ندارد و از سال دوم به بعد قرارداد دائمی است. تبدیل قرارداد بعد از 4 سال برای کارهای غیرمستمر ماننده پروژه های موقت برای ارگان های مختلف است.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .