شرکت بیمه مبلغ دیه را کم کرده است؟


نگین اسدی: پزشکی قانونی و دادگاه دو تا دیه گونه و استخوان حدقه چشم تایید کرده اما بیمه گفته که یک منقله است نه دوتا و مبلغ کسر کرده باید مبلغ چطوری گرفت؟ باید با رای دادگاه بگیرید. رای دادگاه هر چه باشد همان باید پرداخت شود وگرنه می توانید به بیمه مرکزی شکایت کنید.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .