قانون مرخصی در تعطیلات رسمی

اسماعیل ابراهیمی: اگر کارگر از مرخصی خود بدین ترتیب استفاده نماید که یک روز قبل از تعطیلات رسمی دو روزه (مثلاً عید فطر) و یک روز بعد از آن را مرخصی بگیرد، آیا دو روز بین این مرخصی ها که قاعدتاً جزء تعطیلات رسمی می باشد هم از سهمیه مرخصی 26 روزه در سال کاری قرار می گیرد؟ یا اینکه این دو روز را به جای آن 4 جمعه ای که در 30 روز تعطیلی کارگری در نظر می گیرند، لحاظ می شود؟ کلا 2 روز محاسبه  می شود. تعطیلات رسمی جزء مرخصی محاسبه نمی شوند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .