پیگیری مشاغل سخت و زیان آور


علی اکبر احمدی: بیست و یک سال تو چاپ هستم. هشت سال اول ۵ تا چاپخانه عوض کردم .به دلیل حقوق که کارفرما نمی داد تو این مدت ۳ ماه وقفه دارم و عناوین شغلی تو دو سال و نیم کارگر ساده رد شده است. می خواهم وکیل بگیرم برای شروع پرونده؟ البته سوالتان را در این زمینه متوجه نشدیم.بهتر است مدارک کارکردتان را جمع آوری کنید و بابت هر کدام از محل های کار درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور را به صورت جداجدا داشته باشید.

·         مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .