سن بازنشستگی در بیمه تامین اجتماعی مددجویان بهزیستی


نیلو صبری: بنده بعد از ۱۱ سال سابقه بیمه ام قطع شده و دکترم گفته مددجوی بهزیستی بشوم. اگر به بهزیستی بیایم می توانم مابقی بیمه را خودم پرداخت کنم و در بیست سال بازنشسته شوم؟ بهزیستی سهمیه بیمه برای دو گروه زنان سرپرست خانه وار و مددجویانش دارد. اگر از یکی از دو طریق فوق بیمه شوید که بیمه یارانه ای است فرقی با دیگر بیمه ها ندارد و با 55 سال سن و 20 سال سابقه با قوانین فعلی تامین اجتماعی می توانید بازنشست شوید.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .