هزینه کیسه کلستومی با دفترچه بیمه


مونا: بیمه تامین اجتماعی چند درصد از هزینه های کیسه های کلوستومی را پرداخت میکنه ؟ آیا بیمه ای هست که بهش با آن کیسه کلوستومی خرید و نخواهیم آزاد بخریم ؟ آیا بیمه برای این گونه بیماران دفترچه خاصی صادر می کند که بتوانند با آن هزینه کمتری برای پرداخت کیسه بپردازند؟ دفاتر اسناد پزشکی حدود 70 درصد هزینه را پرداخت می کنند. بیمه دفترچه خاصی در این زمینه صادر نمی کند . بیمه دیگری در این زمینه وجود ندارد چون بیمه های تکمیلی در صورتی بیمه می کنند که کاملا سالم باشید و در صورت داشتن مشکل در این زمینه تعهدی نمی پذیرند.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .