سابقه ناشی از بازرسی بیمه تامین اجتماعی

پرویز دانشور:

1.     سوال اول اینکه حق بیمه من حدودا بیست ماه پرداخت نشده توسط کارفرما ولی بازرسی شده و در سوابق میزنه ناشی از بازرسی آیا برای من در زمان بازنشستگی مشکلی دارد

2.     در لیست اینجانب مدت چهار سال تراشکار ماهر خورده است و حکم کارگزینی هم دارم. برای سختی کار اقدام کردم. در مازندران که با نفوذ کارفرما درخواستم رد گردید آیا امکان ادامه پیگیری هست؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است:

1.     نه ! مشکلی ندارد. سوابق ناشی از بازرسی همانند سوابق عادی است.

2.     یک بار می توانید به رای سختی کار اعتراض کنید تا موضوع مجددا بررسی شود.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .