دیه بی حس شدن انگشت

مصطفی عطبی: انگشت اشاره دست راست حین کار برید طوری که دکتر پیوند زد و پین گذاشت و بعد از یک ماه پین را درآورد و مدت استراحتم۴۰ روز شد و در فرم بیمه مسؤلیت نوشت بند اول انگشت بیحس می ماند و خم نمی شود و ناخن درنمی آورد. می خواستم بدانم چقدر دیه تعلق می گیرد؟ ممنون؟ احتمالا 1/30 دیه کامل تعلق می گیرد معادل 11 میلیون تومان به نرخ دیه سال 99

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .