حداقل حق بیمه مدیرعامل

مونا احمدی: آیا بیمه مدیر عامل شرکت تعاونی اختیاری می باشد و اگر اختیاری هست می توانم با حداقل حقوق بیمه رد کنم در صورتی که بیشتر از حد اقل حقوق دریافت می کنند؟ مدیرعامل می تواند بیمه اختیاری یا بیمه کارفرمائی کند. می توانید براساس حداقل حقوق حق بیمه پرداخت کنید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .