بازپس گیری سفته از کارفرما

شریفی: سفته حسن انجام کار دست کارفرما دارم، اخراج شده ام سفته را پس نمی دهد. حق و حقوق سابقم را کامل نمی داد و قرارداد نداریم . می ترسم برایم پاپوشی چیزی بسازد .این طور آدمی هست که برای اینکار سفته را اجرا بگذارد .

با وکیلی حرف زدم گفت شکایت نکن وقتی برای تسویه حساب خبرت کرد برو و در صورت دریافت سفته از حق و حقوق پایمال شده ات بگذر امضا کن که همه چیز دریافت کرده ای و سفته ات را بردار و برو . من نگرانم که کارفرمایم به این راحتی همکاری نکند چون ذاتش را می شناسم آدم ها را اذیت می کند چه کنم؟

شکایت به اداره کار یا سعی در سازش با مدیر؟ می ترسم خودش زودتر از من به اداره کار برود و به دروغ بگوید با پای خودش رفته است ؟

1.     ابتدا منتظر باشد سفته ات را بدهد. اگر نامه رضایت می خواهد هم بده چون اهمیتی ندارد فقط سفته را بگیرد.

2.     اگر دیدی نمی دهد از طریق سامانه ثنا برایش اظهارنامه قضایی بفرست تا بداند باید سفته را بدهد.

3.     اگر نداد به شورای حل اختلاف شکایت کن و درخواست گرفتن سفته ات را کن. اظهارنامه را هم ضمیمه درخواست کن.

4.     بعد از گرفتن سفته به اداره کار بابت حقوق و مزایای پرداخت نشده شکایت کن.

5.     اجرا گذاشتن سفته کار ساده ای نیست. باید دلیل مشخصی داشته باشد. از این موضوع نترسید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .