قولنامه گم شده است! چگونه مالکیت ما را ثابت کنیم؟

شیرزاد برادری: پدری زمین خود را می فروشد و با خریدار توافق می کنند زمین را با هم قطعه قطعه کرده بفروشند اما از میان قطعات دو قطعه را به خود فروشنده واگذارد. پس از این کار پدر یکی از زمینها را به پسرش هبه می کند.

پسرش هم آن زمین را می فروشد، خریدار به دلایل دیگری زندان می افتد! قولنامه گم می شود. پس از آزاد شدن و الان که حدود سی سال از ماجرا می گذرد و هیچ سندی در دست ندارد پدر فوت کرده ولی البته پسر هنوز زنده است و یه اقرار نامه مبنی بر اینکه بله این زمین را من فروختم و پولش را هم گرفتم و هیچ ادعایی ندارم مجددا" به خریدار داده و خریدار چگونه می توان ابتدا صحت بیع و سپس مالکیت خود را به اثبات برساند تا بتواند برای زمین مورد نظر سند مالکیت بگیرد؟

نیاز به شاهد دارید و البته اقرارنامه فروشنده و همچنین مدارکی که نشان دهد ایشان بر آن زمین مالکیت داشته باشند. اگر موارد فوق را دارید از طریق شورای حل اختلاف محل اقدام کنید. همچنین مهم این است که کس دیگری ادعای ملکی بر آن قطعه زمین نداشته باشد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .