دیه شکستگی منقله جمجمه


حیدر منفرد: بنده در تصادف استخوان لیفورت سمت چپ و راست صورتم شکست که با جراحی و پلاتین گذاری عمل شدم. دو فقره شکستگی سمت چپ صورتم هست که پلاتین خورده و دو فقره سمت راست که پلاتین خورده در محاسبه دیه تعداد شکستگی منقله پزشکی قانونی به تعداد اشاره نکرده می گوید که هر تعداد شکستگی منقله سمت راست داشته باشی یک واحد محاسبه می شود و چپ نیز همین منوال! آیا این گفته پزشک قانونی درست است؟ اگر نیست ماده قانونی را بفرمایید متشکرم؟ بله درست است. شکستگی جمجمه در هر تعدادی در هر طرف یک بار محاسبه می شود. یعنی دیه هاشمه و منقله برای هر کدام از طرفین جمجمه یک بار محاسبه می شود.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .