دیه قرمزی پوست

پوریا: سلام! لطفا دیه موارد زیر را محاسبه کنید؟

1.     ارش تورم شدید سمت راست صورت به نیم صدم دیه کامل

2.     ارش حارصه قفسه سینه به نیم صدم دیه کامل

3.     ارش پارگی پرده صماخ گوش راست که التیام یافته به دو صدم دیه کامل

4.     بابت کبودی سمت راست صورت به سه هزارم دیه کامل

5.     بابت کبودی مخاط فوقانی و اطراف چشم چپ و پل بینی و زیر چشم راست به دوازه هزار دیه کامل

6.     بابت کبودی قفسه سینه و بازوی چپ جمعا به سه هزارم دیه کامل

7.     بابت جراحت حارصه داخلی لب تحتانی به یک صدم دیه کامل

8.     بابت قرمزی مچ دست چپ به یک دوم از یک و نیم هزارم دیه کامل

9.     حارصه قفسه سینه یک و نیم هزارم دیه. خیلی ممنونم؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     1 میلیون و 650 هزار تومان

2.     1 میلیون و 650 هزار تومان

3.     6 میلیون و 600 هزار تومان

4.     990 هزار تومان

5.     1 میلیون و 320 هزار تومان

6.     660 هزار تومان

7.     3 میلیون و 300 هزار تومان

8.     247 هزارو و 500 تومان

9.     احتمالا کبودی باید باشد. 495 هزار تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .