دیه شکستگی استخوان هومروس


محمدرضا: با سلام! بنده در تصادف از ناحیه آرنج دست و بینی دچار صدمه شدم و پزشکی قانونی در گواهی این طور نوشت: شکستگی انتهای تحتانی استخوان بازوی چپ، شکستگی استخوان بینی، آسیب نسج نرم کمر از ابزار ارتوپدی (6 عدد پین، ۲عدد پیچ و سه عدد سیم) استفاده شده است.
بعد از ۵۰ جلسه فیزیوتراپی دستم نه باز و بسته می شود و نه چپ و راست. ضمنا بنا بر گفته پزشک ارتوپد و نظر رادیولوژیست آرنج از ناحیه دو استخوان دچار شکستگی شده است:
1.     _ Fracture زائده الکرانول استخوان اولنا
2.     _ comminuted Fracture کندیل و اپی کندیل مدیال استخوان هومروس
پزشکی قانونی فعلا یک شکستگی برای آرنج نوشته و گفت شکستگی دوم را بعدا اضافه می کند. ۴ ماه طول درمان داده که مجددا تمدید کرده است. الان بعد از حدود پنج ماه و نیم دکتر ارتوپد در جواب مشاوره پزشکی قانونی نوشته است که درمان پایان یافته اما از نظر حرکت دست هنوز محدودیت دارد.
1.     حال به نظرتان این آسیب استخوان هومروس شکستگی است یا خرد شدگی؟
2.     و اینکه دیه این موارد چقدر می شود؟
3.     و آیا برای محدودیت حرکت دست هم دیه تعلق میگیرد؟ پیشاپیش یک دنیا ممنونم از راهنمایی شما؟
پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است:
1.     شکستگی است نه خردشدگی
2.     بابت استخوان های بازو مجموعا 16 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 52 میلیون و 800 هزار تومان. بابت استخوان بینی 4 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 13 میلیون و 200 هزار تومان. بابت آسیب نسج نرم کمر هم بین 2 تا 3 درصد دیه تعلق می گیرد.
3.     برای محدودیت حرکت دست مطمئنا ارش تعلق می گیرد.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .