تهاتر مفاصا حساب طلبکار پیمانکار با مفاصا حساب بدهکار پیمانکار


s.f: با سلام! آیا امکان تهاتر مفاصا حساب طلبکار یک پروژه با مفاصاحساب بدهکار یک پروژه دیگر همان شرکت در تامین اجتماعی وجود دارد؟ لطفا در صورت وجود راهنمائی بفرمائید؟ با تشکر؟ دستورالعمل مشخصی در این زمینه وجود ندارد ولی منطقا باید انجام شود و توسط شعبه های مختلفی دیده ام که انجام شده است. اصلا بستانکار بودن شما از شعبه تامین اجتماعی به این معناست که بتوانید در جایی از آن استفاده کنید چون مبلغ دیگر به صورت نقدی به شما داده نمی شود . به نظر من با مسئول فنی و یا رئیس شعبه در این زمینه صحبت کنید و اگر قبول نکردند با اداره کل تامین اجتماعی استان صحبت کنید. این کار شدنیست.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .