محاسبه مستمری ازکارافتادگی تامین اجتماعی

امیر کیا: با سلام و احترام! من در اواخر سال 1383 سکته مغزی کردم و حدود 1 ماه در بیمارستان بستری و تحت درمان بودم. پس از معالجات اولیه و بهبودی نسبی، در طول هفته چند روز حداکثر 2 الی 3 ساعت به محل کارم می رفتم.

کارفرما لیست حقوق من را پس از دوره استراحت پزشکی (یک ماه اول پس از سکته) به صورت کارکرد کامل رد نموده. پس از چند مرحله تشدید بیماری، نهایتاً در اواخر سال 1388 با تشخیص پزشک معالجم "از کار افتاده کلی" گردیدم و مراتب به شعبه سازمان تآمین اجتماعی منعکس و درخواست تشکیل کمیسیون پزشکی گردید. حدود یک ماه بعد هم کمیسیون تشکیل و در همان مرحله بدوی، ازکارافتادگی من را تأیید نمودند.

نکته ای در رأی وجود داشت که تاریخ شروع بیماری من را سال 1383 درج کردند و من هم به اثرات این موضوع واقف نبودم. نهایتاً با وجود 5 سال اشتغال و پرداخت حق بیمه، سابقه بیمه ای من را تا همان تاریخ 1388 محاسبه اما برای تعیین مستمری، به حقوق سال 1383 استناد کرده و با معدل گیری 720 روزه، حداقل حقوق را در سال 1388 برای من تعیین کردند.

در صورتیکه من در تمام سالهای مورد بحث به فراخور شغل و سمت قائم مقامی مدیر عامل، تقریباً 4 الی 5 برابر حداقل حقوق دریافت می نمودم. درخواست بنده این است که آیا این موضوع تشدید بیماری و نهایتاً از کارافتادگی پس از 5 سال قابل اعتراض هست؟ و می توانم برای تعیین دستمزد بر اساس720 روز قبل از تاریخ واقعی ازکارافتادگی در سال 1388 اقدام کنم؟ پیشاپیش بابت پاسختان کمال تشکر را دارم؟

اشتباه می کنید. مستمری از کارافتادگی براساس 720 روز قبل از جلسه ای که رای نهایی کمیسیون صادر شده است محاسبه می گردد . مشکل از اینجاست که سابقه تان کم است. برای محاسبه مستمری میانگین یک روز حقوق در 2 سال آخر محاسبه می شود و در تعداد سال های بیمه پردازی ضرب می گردد. به نظرم درست محاسبه کرده اند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .