آیا اجبار به استعفاء قانونی است؟


امیر: سلام! کار فرما در قرارداد جدید ۳ماهه یک بند گذاشته که کارگر اگر کار کم بود یا شرایط ویژه با رضایت خودش استعفا بدهد و همه را مجبور به امضا کرده است. آیا کارش قانونی است؟ نه ! استعفا زوری نمی شود و حتما باید برگه استعفا بنویسید وگرنه اداره کار تائید نمی کند.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .