شکایت برای دریافت پایه سنوات از کارفرما

امیر خراشادی زاده: بنده صاحب یک مغازه لوازم لوکس ماشین در مشهد هستم.یک کارگر دارم که از سال 92 بیمه من می باشد و من هر سال حق سنوات او را پرداخت می کردم. الان از من تقاضای پایه سنواتی به ازای 7 سال کارکرده است. با توجه به توضیحات بنده تکلیف چیست و ایا می تواند برای من مشکل ایجاد کند؟

1.     حق سنوات رد پایاین هر سال باید پرداخت شود و معادل یک ماه حقوق در همان سال است.

2.     پایه سنوات مبلغی است که هر ماه به حقوق اضافه می شود و هر سال توسط دولت با توجه به سابقه اعلام می گردد و از سال دوم کاری باید پرداخت گردد.

3.     اگر پایه سنوات را پرداخت نکنید ایشان می تواند شکایت کند چون طبق قانون کار باید پایه سنوات پرداخت گردد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .