استفاده کمتر از مرخصی زایمان


جوان: آیا اگر زمانیکه در مرخصی زایمان هستم یکماه زودتر سر کار خود حاضر شوم و شرکت به بیمه اعلام کند حقوق و مزایای من بر عهده شرکت خواهد بود و مانعی ندارد؟ اگر نخواهید از مرخصی زایمان به صورت کامل استفاده کنید و شرکت به تامین اجتماعی اعلام کند مشکلی ندارد و در ان صورت حقوق و مزایای تان بر عهده محل کارتان خواهد بود.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .