دیه پارگی مینیسک خلفی

نگار سهرابی: مقدار دیه در پارگی مینیسک خلفی پا زانو چقدر است؟ پزشک قانونی درسال ۹۸ برای هر زانو ۴ درصد لحاظ کرده بودند. باتوجه به استراحت پزشکی بنده تا سال ۹۹ و بستن پرونده بنابه درخواست شخصی خودم در آخرین گواهی ۲ درصد برای هر زانو لحاظ کردند و پزشک گفتند طبق آخرین دستورالعمل اجرایی دیه پارگی مینیسک خلفی به ۲درصد درسال ۹۹ کاهش یافته است. لطفا راهنمایی کنید؟ تا جائیکه می دانم دیه پارگی کامل مینیسک 8 درصد دیه دارد. اگر پارگی نسبی باشد بستگی دارد به میزان پارگی. این دستورالعمل اجرایی را من ندیده ام.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .