مزایای بیمه برای معلمان


دنیا: تکلیف معلمانی که در مدارس غیردولتی کار می کنند و کارفرما به زور بیمه شون کرده ولی به دلیل اینکه باید حق بیمه را خودمون پرداخت کنیم و مجبور هستیم بیست روز بیمه رد کنیم چیه که حتی هیچ مزایایی برامون نداره؟ بیمه مزایای خاص خودش را دارد مثل کمک هزینه ایام بیماری یا زایمان یا بیکاری و دفترچه درمانی و بازنشستگی. کارفرمایتان باید 23 درصد حق بیمه را پرداخت کند و 7 درصد را شما باید پرداخت کنید. البته می دانم که معلمان حق التدریس شدیدا تحت اجحاف هستند.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .