محاسبه دیه زخم عمیق

یاسر زرین: سلام! در محل کار که شرکت می باشد از ناحیه ساعد دچار بریدگی با تیغ شدم ! بریدگی عمیق بود. در دوسطح دستم را دوختند به طول ده سانتی متر! لطفا حدود دیه را مشخص می فرمایید؟ حدود دیه بین 2 تا 2.5 درصد است . یعنی بین 6 میلیون و 600 هزار تومان تا 8 میلیون و 250 هزار تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .