افت قیمت به علت خراشیدگی رنگ

شایان: میزان افت قیمت ناشی از ضربه وارده به لبه رویی صندوق عقب سمند بادمجانی رنگی که قبلا هیچ لکه یا خشی نداشته و در اثر این ضربه که در اثر سهل انگاری مکانیک جلوی مغازه مکانیکی به آن وارد شده و حدود 10 سانت از رنگ خراشیده و حدود 5 سانت فرورفتگی پیدا کرده است. ممنون از راهنمایی؟اگر بدون رنگ در نیاید که احتمالا در نمی آید حدود 6 درصد قیمت ماشین قبل از آسیب افت قیمت دارد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .