شکایت برای دریافت بیمه بیکاری به دیوان عدالت اداری


محمدرضا: سلام! بنده با ۱۸ سال و خرده ای سابقه کار دارم. آخرین کارگاه به مدت سه ماه کاری! صاحب کارگاه عدم نیاز اعلام کرد و در اداره کار رسیدگی و به تامین اجتماعی برای معرفی شدم. بعد از چند ماه دوندگی رد بیکاری کردند.
به دیوان عدالت اداری دادخواست دادم؟! متاسفانه مسئول حقوقی اداره کل تامین اجتماعی برخلاف واقع شده گزارشی مبنی براینکه بنده در شهرستان خدابنده بیمه بیکاری دریافت کرده ام و رای قاضی محترم بدون توجه به بررسی و اسناد رای به رد حق بنده صادر شد. دوباره با مدارک جدید و اسناد دوباره اعتراض نمودم. باز رای قبلی تایید شد. بنده بضاعت مالی ندارم وکیل بگیرم؟! به کجا مراجعه کنم شرمنده اهل عیالم محمدرضا موسوی ؟
موضوع تان کمی مبهم است. یعنی در دفاعیه تامین اجتماعی آمده است که شما در حال دریافت بیمه بیکاری هستد. اگر چنین موضوعی دروغ است قاضی چگونگی مدارک پرداخت مقرری بیمه بیکاری را ندیده است؟! می توانید رای دیوان عدالت اداری را ارسال کنید.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .