آیا بیمه بیکاری به نویسندگان تعلق می گیرد؟

سید جمال ابراهیمی: آیا بیمه بیکاری به نویسندگان تعلق می‌گیرد؟ نه ! تعلق نمی گیرد. بیمه نویسندگان جزء بیمه های خویش فرما است و بیمه بیکاری ندارد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .