عنوان شغلی در لیست بیمه با عنوان شغلی واقعی تفاوت دارد؟


علی یزدی: برای سه سال هیچ عنوان شغلی در سازمان تامین اجتماعی رد نشده چه مدارکی مورد قبول می باشد(مرتبط با بازنشستگی زودتر از موعد)یک سال قبل و مابقی آن سه سال سمت مسئول شیفت رد شده است که سختی دارد؟ باید در کمیته تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار تشکیل جلسه دهید و در این زمینه رای بگیرید. مدارکی ارائه کنید که در آن شغل مشغول به کار بوده اید. معمولا از محل کار بازرسی به عمل می آورند و رای می دهند. اگر رای شان مثبت باشد باید به تامین اجتماعی مراجعه کنید تا حق بیمه جدید را از کارفرما وصول کنند . البته ممکن است تامین اجتماعی قبول ننماید که در این حالت باید به دیوان عدالت اداری شکایت نمائید.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .