آیا دریافت بیمه بیکاری حتما باید ناشی از کرونا باشد؟

علی پایداره : آیا برای دریافت بیمه باید حتما بیکاری ناشی از کرونا باشد یا نه؟ لزومی ندارد. اگر بیکاری غیرارادی باشد کفایت می کند.

 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .