دریافت دیه غرق شدن در رودخانه

جلال عنبری: دیه شخصی که به علت نامعلوم در رودخانه غرق شده را چگون می توان گرفت؟ مراحل و مستندات قانونی لطفاً بیان شود؟ رودخانه ها و بستر آن در مالکیت وزارت نیرو است و غرق شدگان نمی توانند درخواست دیه کنند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .