ارسال نام مدیرعامل در لیست بیمه

قربان: آیا برای فردی که مدیرعامل شرکتی می باشد ارسال نام وی (مدیرعامل ) در لیست بیمه اجباریست؟ اجباری نیست ولی مانعی هم ندارد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .