دیه دررفتگی کشکک

مهسا اسمعیلی: من تصادف کردم، کشکک زانویم در رفت، بعد جا انداختن امروز که پزشک قانونی بودم گفت زیاد مشکل خاصی نداری! می خواهی پرونده تو ببندم! اگر بسته بشود دیه بهم تعلق می گیرد؟ اینگونه که گفته شده است یا دیه تعلق نمی گیرد یا مبلغ بسیار کمی تعلق می گیرد.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .