اعتراض به رای قاضی در مورد دیه


کریم حسینی: سلام! من در تاریخ 7/7/98 تصادف کردم و استخوان مچ دست راست صدمه دیده و تاریخ 8/7/98 با توجه تورم و احساس درد شدید به دکتر مراجعه کردم و تجویز دکتر گرفتند عکس و مراجعه به دکتر ارتوپد بود و به دلایلی که در پرونده ذکر کردم و توجه به وضعیت مالی و فوت پدرم در 10/7/98 و تصور به اینکه کوفتگی ایجاد شده توان مراجعه به دکتر ارتوپد و رادیولوژی با هزینه آزاد را در توان نداشتم و بعد از یک ماه با وجود احساس درد به دکتر مراجعه کردم و متوجه ترک خوردگی در مچ دستم شدم و شکایت تنظیم کردم و پزشکی قانونی با توجه به مدرک پزشکی در تاریخ 8/7/98 به دکتر مراجعه کردم رای به عدم دلایل کافی داده و دادگاه نیز رای قطعی به دلیل اینکه مدرک و دلیل موجه و محکمه پسندی را ارائه و اقامه نکردم نقض پرونده داده است. .نمی توانم اعتراض بزارم باید چکار کنم ممنون؟ 20 روز زمان دارید به رای فوق اعتراض کنید. البته احتمال به نتیجه نرسیدن تان زیاد است چون باید سریعا مدارک بیمارستانی بابت حادثه فوق ارائه می دادیدو این کار را نکرده اید.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .