آیا می توان به کارآموز حقوق نداد؟


اسماعیل ابراهیمی: با سلام! احتراماً سوال داشتم که آیا می توان با افراد تازه کار و کم تجربه قراردادی تحت عنوان کارآموزی منعقد کرد در بازه ای مثلاً 3 ماهه که به ایشان مزدی پرداخت نشود یا بیمه ای تعلق نگیرد؟  نه! حداقل های مزدی باید به صورت کامل به ایشان تعلق بگیردو بیمه هم باید بشوند. قانون در مورد شرایط حداقلی کارآموزان همانند کارگران عادی است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .