مقصر تصادف فرعی به اصلی

لیلی: من در حال عبور از تقاطع به صورت غرب به شرق در وسط تقاطع ماشین دیگر در مسیر شمال به جنوب دقیقا با وسط ماشین من برخورد کرد. من وسط تقاطع بودم اما در مسیر فرعی و مسیر ماشین دیگر اصلی بود. مقصر کدوم ماشین است؟ مقصر شمائید. اگر به انتهای ماشین می خورد می توانستیم به ایشان هم درصدی از تقصیر را بدهیم ولی در این حالت شما مقصرید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .