پرداخت حق بیمه تا 35 سالگی

علیرضا شیرنژاد: سلام! من کارمند شاغل در یک اداره دولتی با صندوق تامین اجتماعی هستم. آیا بعد از 30 سال پرداخت حق بیمه درتامین اجتماعی توسط اداره و معرفی جهت بازنشستگی می توانم از دریافت حقوق بازنشستگی انصراف و مدت 5 سال دیگر در یک کارگاه دیگر ( بخش غیر دولتی ) ادامه اشتغال با پرداخت حق بیمه داشته باشم و با 35 سال سابقه وتعرفه پرداخت حقوق حداکثری انجام شده در آن و میانگین 3 سال آخر مذکور بازنشسته بشوم ؟ ممنون؟ بهتر است چند ماه حقوق بگیرید و بعد مجددا شاغل شوید. به محض اشتغال مستمری تان قطع می شود و می توانید تا 35 سالگی بیمه پردازی داشته باشید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .