محاسبه آنلاین دیه سال 99

رضا جوادی: با سلام! جواب پزشکی قانونی را براتون می نویسم! بی زحمت دیه بنده را محاسبه کنید! با تشکر! گواهی اول

1.     سوختگی درجه ۳ به میزان یک درصد در ناحیه سر و صورت

2.     سوختگی درجه ۳ به میزان پنج درصد در اندام فوقانی راست

3.     سوختگی درجه ۲ به میزان یک درصد روی دست چپ

4.     سوختگی درجه ۳ به میزان ده درصد روی اندام تحتانی راست

5.     قطع ۳ انگشت (انگشتان ۳ و ۴و ۵) دست راست

6.     محدودیت شدید حرکتی انگشت اشاره دست راست

7.     قطع چهار انگشت (انگشتان ۲و ۳و ۴و ۵) پای راست

8.     اختلال اضطراب پس از حادثه که در اثر سوختگی ایجاد شده است.لازم بذکراست محل های سوختگی چندین مرحله تحت دبریدمان اسکاروتومی و همچنین پیوند از ناحیه ران چپ به نواحی سوختگی گردید. گواهی نهایی:

9.     ارش صدمه بند ۱ گواهی اولیه که بصورت سوختگی درجه۲ نوعA  به میزان یک درصد اصلاح می گردد ۴%(چهاردرصد) دیه کامل تعیین می گردد

10. ارش صدمه بند ۲ گواهی اولیه به میزان ۱۱/۵% (یازده و نیم درصد) دیه کامل تعیین می گردد

11. ارش صدمه بند ۳ گواهی اولیه که منجر به محدودیت حرکتی در حد متوسط انگشت سوم دست چپ شده است جمعا ۷% (هفت درصد)دیه کامل تعیین می گردد

12. ارش صدمه بند ۴ گواهی اولیه ۲۱/۵%(بیست و یک و نیم درصد) دیه کامل تعیین می گردد

13. قطع انگشتان ۳ و ۴ و ۵  دست راست دیه مقدر دارد

14. ارش نقص عضوی ناشی از محدودیت شدید حرکتی و آسیب وارده به انگشت اشاره دست راست و له شدگی بافت نرم قسمت انتهایی کف دست راست ۸/۵%(هشت و نیم درصد)دیه کامل تعیین می گردد

15. قطع چهار انگشت و شست پای راست دیه مقدر دارد

16. ارش اختلال اضطرابی پس از حادثه ۲% (دو درصد) دیه کامل تعیین می گردد.

17.  نامبرده به علت شدت سوختگی دچار بی حرکتی انگشت شست پای چپ شده و ارش آن ۲%(دو درصد)دیه کامل تعیین می گردد؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     4 درصد دیه کامل معادل 13 میلیون و 200 هزار تومان

2.     11.5 درصد دیه کامل معادل 37 میلیون و 950 هزار تومان

3.     7 درصد دیه کامل معادل 23 میلیون و 100 هزار تومان

4.     21.5 درصد دیه کامل معادل 70 میلیون و 950 هزار تومان

5.     30 درصد دیه کامل معادل 99 میلیون تومان

6.     8.5 درصد دیه کامل معادل 28 میلیون و 50 هزار تومان

7.     40 درصد دیه کامل معادل 132 میلیون تومان

8.     مجموعا 4 درصد دیه کامل معادل 13 میلیون و 200 هزار تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .