دریافت دیه راننده مقصر حادثه

جمال الدین گرگانی: آیا از بیمه نامه خودرو می توانم دیه دریافت کنم؟ جهت جراحات وارده خودم با توجه به اینکه مقصر خودم هستم؟ بله می توانید . البته باید کروکی پلیس را داشته باشید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .