مسئولیت کارفرما و تامین اجتماعی در قبال حادثه ناشی از کار

امیرحسین علیمرادی: با سلام! در حین کار درپمپ بنزین تصادف کردم. هر روز ۱۲ساعت‌ در پایان شیفت تصادف کردم. مقصر راننده شناخته شده است. چون حادثه حین کار بوده و میزان صدمه وارده بهم خیلی هست آیا کارفرما و یا تامین اجتماعی مسئولیت درقبالم دارند؟

1.     تامین اجتماعی مسئولیت دارد و باید کمک هزینه ایام بیماری و همچنین مستمری ازکارافتادگی ناشی از حادثه (در صورت تعلق) را برقرار کند.

2.     کارفرما مسئولیتی ندارد چون شما باید دیه را از راننده مقصر دریافت کنید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .