پرداخت افت قیمت بعد از تصادف

افشین: باخودروی پژو پارس مدل 95 تصادف کردم. مقصر بودم. ازطریق بیمه خسارت بدنه را پرداخت کردم. زیاندیده اقدام به شکایت در مورد افت ماشین کرده است. آیا بایدخسارت افت ماشین را بپردازم؟ بله! اگر شکایت کند طبق قانون باید افت قیمت را پرداخت نماید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .