کسر حق بیمه پیمانکار توسط کارفرما

گرجی: آیا کارفرما می تواند از شرکت پیمانکار که ارائه خدمات می دهد 16.67% کسر کند و یا باید همان 5%  و عدم پرداخت آخرین صورت وضعیت طبق ماده 38 را کسر کند؟ باید همان 5 درصد را نهایتا کم کند. خودتان باید مفاصا حساب از تامین اجتماعی بگیرید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .