هزینه خدمات در کارگزاری تامین اجتماعی

اسد اسدی: سلام! آیا کارگزاری تامین اجتماعی برای صدور فیش بیمه خویش فرما و رانندگی حق دریافت مبلغ را دارد یا بایستی رایگان باشد؟ بله ! حق دریافت مبلغ دارد طبق تعرفه . مجانی نیست.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .