کارفرما مبلغ طلب را پرداخت نمی کند؟!

لعیا متین: رای شورای حل اختلاف به نفع کارگر صادر شده است. تاریخ 6خرداد که ابلاغیه برای کارفرما صادرشده و مکلف به پرداخت طلب من هستند مبلغی واریز نکرده اند. به من گفتن باید برم دفاتر قضایی؟ باید به اجرا احکام دادگستری مراجعه کرده و ابلاغیه اجرای احکام بگیرید. بعد از ابلاغ بن 10 تا 20 روز زمان دارند تا طلب شما را پرداخت کنند. ضمنا از تاریخ حکم دادگاه می توانید بابت خسارت تاخیر در تادیه شکایت کنید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .