حق بیمه قرارداد درصدی

نسرین صمدی رضوانی: قرارداد درصدی با کادر و اجاره صندلی در سالن زیبایی بدون بیمه؟ الن سوالتان دقیقا چیست؟

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .