دیه سوختگی دست

هاجر محمدی: یک نفر با یک قوری چایی از بازو تا مچ دستم را سوزانده است .تمام دستم تاول زده و پوست کامل سیاه شده و یک قسمت هایی از پوست رفته است.دیه به من تعلق می گیرد؟ و مقدارش چقدر است؟ بله دیه تعلق می گیرد. بستگی به مساحت قسمت سوخته شده نسبت به کل بدن و درجه سوختگی دارد. حدس می زنم 3 تا 4 درصد دیه تعلق بگیرد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .