افت قیمت وقتی رنگ خودرو نریخته است؟

بهمن قو بازو: خودروی بنده کنار خیابون پارک شده بوده و روش روکش بوده که یک 405 چسبانده به گلگیر جلو سمت شاگرد و یکم فرو رفته است ولی رنگش نریخته است. به نظرتون چقد افت قیمت دارد؟ اگر بدون رنگ در بیاید بعید است افت قیمت داشته باشد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .