آیا کارفرما سفته را به اجرای می گذارد؟

مریم طلوعی: هفده سال مطب خصوصی کارمی کنم. کارفرما و این هفده سال بیمه کامل پرداخت شده اما فقط حقوق می گیرم و هیچ مزایای دیگری ندارد. پایان هرماه هم امضاء همه چیز حقوق و مزایا و بن کارگری هم می گیرد. درضمن چندسال پیش یک سفته دو میلیونی هم ازم امضا دارد. هردفعه بابت حقوق کم اعتراض کردم ولی تاثیری ندارد.

اینجانب می توانم از کارفرما خسارت بگیرم . هیچ مزایایی ندارد. موفق می شوم با هفده سال سابقه کار و چهل و شش سال سن بیمه بیکاری بگیرم و بازنشست شوم. با تشکر از شما؟ اگر مدارک مکتوب داشته باشید می توانید بابت حقوق و مزایای تان شکایت کنید و به نتیجه برسید. از دادن سفته هم نترسید. بدون علت قابل به اجرا گذاشتن نیست.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .