افت قیمت به علت ضربه به سینی خودرو

نینا: سلام! آیا ضربه داربودن سینی عقب مشکل خاصی برای ماشین ایجاد می کند؟! ضربه کم باشد ؟ اگر منظورتان افت قیمت باشد بستگی دارد سینی تغییرات کرده است یا نه! اگر ضربه دار بودن مشخص باشد افت قیمت تعلق می گیرد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .