دیه شکستگی کتف

اسماعیل نعیمی: در مورد مبلغ دیه:

1.     سیاه شدگی سمت راست قفسه سینه

2.     سیاه شدگی بازوی چپ

3.     شکستگی دنده های ۳ ۴ ۵ ۶ ۷راست (غیرمحیط قلب) همراه با تجمع خون درفضای جنب که جهت تخلیه آن لوله درناژ (چست تیوب)تعبیه شده است.

4.     شکستگی استخوان کتف راست.معاینه مجدد۴ماه بعد؟

دیه آسیب های فوق احتمالا به صورت زیر است:

1.     0.3 درصد دیه کامل معادل 990 هزار تومان

2.     0.3 درصد دیه کامل معادل 990 هزار تومان

3.     5 درصد دیه کامل بابت شکستگی دنده ها معادل 16 میلیون و 500 هزار تومان. بابت تجمع و تخلیه خون ارش تعلق می گیرد که در معاینه نهایی مشخص می شود.

4.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .