خروج از تکفل پدر در تامین اجتماعی

فاطی: رفتم شعبه تامین اجتماعی بیمه کارفرما بشوم گفتند چون پدرت بازنشسته شده باید برای خروج از تکفل بری همون شعبه. رفتم شعبه پدرم گفتند نیاز نیست اگه بیمه رد بشه خود بخود خارج می شوی. حالا چکار کنم فرصت هم کمه چون کارفرما می خواهد برای اردیبهشتم رد کنه بیمه؟ شعبه درست گفته است. اگر بیمه شما را پرداخت کند خود به خود از تکفل پدرتان خارج می شوید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .