اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

علی کیفرخی: سلام! تصادف کردم، رای صادر شده ولی می خواهم بدانم اعتراض بزنم درست حساب شده برایم برای دیه مممون؟ من وقتی رای را نفرستاده اید چگونه می توانم نظر دهم.نظریه پزشکی قانونی را ارسال نمائید تا بتوانم در این زمینه نظر دهم.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .