آیا نامه عدم نیاز برای دریافت بیمه بیکاری ضروری است؟

کمالیان : درصورتیکه قرارداد فردی بعد از 5 سال همکاری با مجموعه به اتمام برسید و کارگر تمایل به ادامه همکاری با مجموعه نداشت باشد و نامه عدم نیاز نیز نداشته باشد آیا می تواند جهت بیمه بیکاری اقدام نماید؟  نه نمی تواند. باید نامه عدم نیاز داشته باشد یعنی بیکاری باید غیرارادی باشد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .